Reklama radiowa

PIENIĄDZE BEZ REKLAM ROBI SIĘ TYLKO W MENNICY!

Czy zrobiłeś dziś wszystko, aby zarobić więcej? Stacja Chicago to doskonałe narzędzie komunikacji marketingowej, służące budowaniu silnej marki.

Reklama radiowa Stacji Chicago to forma reklamy, która wykorzystuje radio w celu dotarcia do potencjalnego klienta. Ponieważ radio nadal pozostaje popularnym środkiem komunikacji, a audycje radiowe są z reguły adresowane do wybranych segmentów rynku (określonych grup słuchaczy), ułatwia to kierowanie reklamy do właściwych odbiorców.

Zaletą radia jest fakt, iż można go słuchać praktycznie wszędzie: w pracy, w czasie podróży, a koszt reklamy radiowej jest stosunkowo niski. Reklama radiowa charakteryzuje się również prostotą, łatwością i szybkością przygotowania haseł.

 

W reklamie radiowej Stacji Chicago wykorzystuje się:

dżingle – czyli krótkie, kilkunastosekundowe melodie lub piosenki, festyny i akcje specjalne,
rozmowy sponsorowane – polegające na udzielaniu krótkich wywiadów radiowych na ściśle określony temat,
konkursy dla słuchaczy – w których reklamodawca finansuje nagrody.
Podstawową formą reklamy radiowej są radiowe spoty reklamowe.

Reklama radiowa – nasza oferta
  • Bloki reklamowe
  • Wiadomości po angielsku
  • Wiadomości po polsku
  • Witryna – bannery
Reklama radiowa – Skuteczność reklamy natywnej

Radiowa reklama natywna stanowi alternatywę dla tradycyjnych form reklamowych, których skuteczność systematycznie spada w wyniku postępującego tzw. zjawiska „ślepoty bannerowej” (ang. banner blindness), czyli niezauważania przez użytkowników reklam displayowych. Jak wskazują badania, przeprowadzone wspólnie przez amerykańską agencję IPG Media Lab i serwis Sharethrough, radiowa reklama natywna przyciąga uwagę konsumentów dwukrotnie częściej niż na przykład banery reklamowe. Odbiorcy chętniej też udostępniają natywne materiały w internecie. Około 32 proc. respondentów przyznało, że chętnie podzieli się treścią z rodziną bądź znajomymi. W przypadku konwencjonalnej reklamy wskaźnik ten wyniósł zaledwie 19 proc.

Takie dane przekonują też reklamodawców. O tym, że reklama natywna stanowi wartościową treść dla klienta, jest przekonanych 78 proc. marek. W Stanach Zjednoczonych 6 na 10 wydawców oferuje sprzedaż kampanii natywnych. Wiele kampanii natywnych przeprowadził m.in. Facebook. Jak wskazuje raport sporządzony przez Hexagram i Spada, z reklamy natywnej w social media korzysta 56% wydawców.