Nasi stali goście

Gośćmi „Stacji Chicago” są znane osoby z polonijnego środowiska w Chicago.

ks. Maciej Galle
Proboszcz Parafii Świętej Pryscylli w Chicago.
red. Małgorzata Błaszczuk
Redaktor naczelna "Dziennika Związkowego".
dr. Bogdan Mucha
Doktor nauk prawnych.
red. Grzegorz Dziedzic
Kierownik działu miejskiego "Dziennika Związkowego".